Δείτε τις φωτογραφίες από την εθελοντική δράση του Δρ. Ελευθέριο Καραδήμα