Ελ. Βενιζέλου 138,
Καλλιθέα, 176 76
213 00 47 059
Οκτ 2006:    Ε. Ευαγγέλλου, Ελ. Καραδήμας, Α. Μπάνος, Ο. Χιώνης, Γ. Βλατής, Ι. Μίχος «Χρήση αναστρόφου ενδομυελικού ήλου σε εκτεταμένη αρθρόδεση οπισθίου ποδός – Παρουσίαση μιας περίπτωσης» στο 62ο Πανελλήνιο…