Ελ. Βενιζέλου 138,
Καλλιθέα, 176 76
213 00 47 059

Χρήση αναστρόφου ενδομυελικού ήλου σε εκτεταμένη αρθρόδεση οπισθίου ποδός – Παρουσίαση μιας περίπτωσης

Οκτ 2006:    Ε. Ευαγγέλλου, Ελ. Καραδήμας, Α. Μπάνος, Ο. Χιώνης, Γ. Βλατής, Ι. Μίχος «Χρήση αναστρόφου ενδομυελικού ήλου σε εκτεταμένη αρθρόδεση οπισθίου ποδός – Παρουσίαση μιας περίπτωσης» στο 62ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (Αθήνα 3-7 Οκτωβρίου 2006)

Γυναίκα 63 ετών, προσήλθε σε εμάς για αντιμετώπιση συμπτωματικής εκσεσημασμένης βλαισοπλατυποδίας και πτώσης του ποδιού, συνεπεία ημιπληγίας από την παιδική ηλικία (ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου).

Αποφασίσθηκε η διενέργεια εκτεταμένης αρθρόδεσης του οπισθίου ποδός (τετραπλής) για την απαλλαγή της ασθενούς από τον ορθοπαιδικό κηδεμόνα και την βελτίωση της βάδισης. Οι αρθροδέσεις του οπισθίου ποδός εκτελέστηκαν με σύγχρονη διπλή προσπέλαση (έσω-έξω), σφηνοειδή αφαίρεση των αρθρικών επιφανειών και ακινητοποίηση της αστραγαλοσκαφοειδούς και πτερνοκυβοειδούς άρθρωσης με βελόνες Kirschner λόγω εκσεσημασμένης οστεοπόρωσης. Έγινε αφαίρεση των αρθρικών επιφανειών της ποδοκνημικής με μικρή πρόσθια προσπέλαση και οστεοτομία περόνης. Οι αρθρώσεις της υπαστραγαλικής και της ποδοκνημικής ακινητοποιήθηκαν με ανάστροφο ενδομυελικό ήλο με είσοδο από την πτέρνα. Μετεγχειρητικά έγινε ακινητοποίηση με κνημοποδικό κηδεμόνα κενού αέρος.

Κατά τον επανέλεγχο 8 μήνες μετά από την επέμβαση διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση της βάδισης χωρίς την χρήση κηδεμόνα και με δυνατότητα εφαρμογής κοινών υποδημάτων.

Συμπέρασμα:

Ο ανάστροφος ενδομυελικός ήλος αντιμετωπίζει συγχρόνως την αρθρόδεση της υπαστραγαλικής και ποδοκνημικής με περιορισμένες προσπελάσεις.


---------------------------------


A 63 years old lady attended our clinic for suffering a painful valgus flatfoot and foot drop, due to hemiplegia after a rupture of brain aneurysm in childhood.
In order to provide a plantigrade foot and free of brace walking we performed an extended hindfoot arthrodesis. The method was retrograde intramedullary nailing for the subtalar and ankle joint and fixation with Kirschner wires for the Chopart joints, through medial and lateral approach. The deformity was corrected with appropriate wedge excision of the bones. The ankle joint was prepared through a small anterior approach. A fibular osteotomy was performed to assist bone apposition. Postoperatively the foot was immobilized for 3 months.

At the latest follow-up, 8 months postoperatively arthrodeses were soundly healed and the patient had an improved brace free walking.

Result:

This method of treatment using retrograde intramedullary nail perform simultaneously the subtalar and the ankle arthrodeses with no extensive approaches.